Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-06-28

Projekt: Reduce, Reuse, Recycle

Projekt Reduce, Reuse, Recycle Norra Djurgårdsstaden ska demonstrera och undersöka hur en ny typ av IoT-baserad infrastruktur för avfallsbranschen, återvinning, återbruk och delningsekonomi kan skalas upp på stadsdelsnivå.

Projektet drivs av Stockholm Vatten och Avfall tillsammans med KTH, Universitetet i Agder och ett antal fastighetsägare i Norra Djurgårdsstaden.

Förväntade resultat är att bidra till förbättrade sorteringsgrader, renare fraktioner, minskat restavfall, ökad delning och återbruk bland boende, samt ökad kunskap kopplat till avfall, sortering och avfallssystemet sopsug. Projektet ingår i innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Deltagare i Reduce, Reuse, Recycle får tillgång till en app, Envac Reflow, där de bland annat kan:

  • Se status för, felanmäla, och få återkoppling för sopsugen.
  • Läsa guider om hur och var olika material sorteras där de bor.
  • Få smarta tips på att leva mer klimatsmart i vardagen.
  • Få återkoppling och se klimateffekten av den egna, stadsdelens och fastigheten sortering i sopsugen.

Projektet är en uppskalning och vidareutveckling av innovationsprojekten 3R och LocalLife och kommer att slutredovisas under hösten 2024.

Projektpresentation på IoT Sveriges sida:

Reduce Reuse Recycle SRS

(IoT SverigeReduce Reuse Recycle SRS)

Relaterade länkar: