Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-06-28

Uppföljning av miljödata med BEAst

Bygg- och anläggningssektorn driver tillsammans med sju andra branschorganisationer arbetet inom färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor. En åtgärd är att mäta och samla in miljödata för att sedan kunna värdera och sätta in rätt åtgärder för att minska klimatpåverkan. Idag värderas utsläpp av växthusgaser delvis på schabloner och delvis på faktiska data.

Genom att använda byggbranschens elektroniska affärsstandard – BEAst så kan miljödata fångas genom den ekonomiska transaktionen som sker mellan leverantör samt mellan leverantör och beställare. Standarden medger att utsläpp av växthusgaser rapporteras genom klimatdeklarationer (EPD:er) i den ekonomiska transaktionen eller genom det direkta utsläpp som uppkommer vid transporter. Systemet som är framtaget för byggbranschen och implementerat sedan 2014 för ekonomisk uppföljning har nu kompletterats med miljödata. Detta möjliggör att miljödata redovisas vid all ekonomisk transaktion.

Projektet kan genom användning av BEAst samla in hela miljöbelastningen vid byggnation av bostäder, kontor, transporter och inköp av sak- och förbrukningsvaror.

Syfte och mål

Syftet är att testa BEAst som system för att fånga alla utsläppsdata från byggproduktionen avseende transporter, byggmaterial, byggproduktion med mera.

Målet är en fullskalig insamling och kravställning i samtliga upphandlingar.

Resultat och erfarenheter

Ett pilotprojekt har startat i Norra Djurgårdsstaden 2021 och omfattar schaktmassor och avfallshantering. För att skala upp och testa systemet på hela exploateringskontoret och i förlängningen med byggaktörer kommer ett större projekt genomföras för att påvisa potentialen för en fullskalig insamling och kravställning i samtliga upphandlingar kring redovisning. Norra Djurgårdsstaden deltar aktivt i implementering av BEAst i olika forum. Två exempel: exempelvis deltog projektet 2022 i seminariet ”Synka mera” som arrangerades av Lindholmen Science Park och Byggherrarna.

Synka mera, en hearing från juni 2022 om digitalisering, informationsdelning och BEAst inom byggbranschen. Genomförandeprojektchef Fredrik Bergman, Norra Djurgårdsstaden presenterar vid 1:58.

Pågående aktiviteter

  • Insamling av produktions- och miljödata för drivmedel som sedan räknas om till utsläpp av koldioxid.
  • Utvärdering av systemet.
  • Upphandling av stödsystem för att ta emot BEAst. standardmeddelande och fortsätta implementering kravställning och användning av BEAst standardmeddelande i projektet.
Vidare läsning:

Extern webbplats: Byggbranschens mötesplats för digitala affärer

(BEAst)