Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Kunskap

Den kunskap som byggs upp inom ramen för Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete tillvaratas och görs tillgänglig för fler.

Fördjupa dig i hållbarhetsarbetet

Här går vi mer på djupet kring några av Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbeten.

Seminarier & forum

Ett viktigt uppdrag i vårt hållbarhetsarbete är att på olika sätt bidra till att utveckla och sprida kunskap.

Stadens samspel med planeten

Stadens samspel med planeten

Reflow visar stadens samspel med både lokala och globala flöden av energi, vatten och material, med exempel från Norra Djurgårdsstaden. Fakta, grafik och små filmer berättar hur staden arbetar med att återanvända resurser och minska energianvändning för att sluta de olika kretsloppen.

Reflow bygger på ett forskningsprojekt där Stockholms stad och KTH kartlagt stadens flöden.

Dokument

Här finns dokument som rör mål och styrning, rapporter och redovisningar samt innovationsprojekt.

Ordlista

Grönytefaktor, sociotopytor, mobilitetsindex. Det är många ord att hålla reda på inom stadsutveckling. I ordlistan förklarar vi några av de oftast förekommande begreppen.