Stockholm Royal Seaport

Sustainability Report

Fördjupa dig i hållbar stadsutveckling

Den kunskap som byggs upp inom ramen för Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete tillvaratas och görs tillgänglig för fler.

Skildringar av hållbarhetsarbetet

Här kan du ta del av nyheter, filmer, berättelser och visualiseringar från Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete.

Kompetensutveckling

Ett viktigt uppdrag i vårt hållbarhetsarbete är att på olika sätt bidra till att utveckla och sprida kunskap.

Dokument

Här finns dokument som rör mål och styrning, rapporter och redovisningar samt innovationsprojekt.

Ordlista

Grönytefaktor, sociotopytor, mobilitetsindex. Det är många ord att hålla reda på inom stadsutveckling. I ordlistan förklarar vi några av de oftast förekommande begreppen.

Forsknings- och innovationsprojekt

För att nå de ambitiösa hållbarhetsmålen för Norra Djurgårdsstaden krävs ny kunskap, system och processer. Ett 40-tal forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt har genomförts. 11 pågår inom bygg- och masslogistik, vatten och avlopp, digitalisering, elektrifiering med mera.