Stockholm Royal Seaport

Sustainability Report

En innovativ del av staden

Hållbarhetsprofilen i Norra Djurgårdsstaden lockar till sig många forskare, företag, organisationer och offentliga aktörer som vill testa och tänka i nya banor.

Forsknings- och innovationsprojekt

För att nå de ambitiösa hållbarhetsmålen för Norra Djurgårdsstaden krävs ny kunskap, system och processer. Ett 40-tal forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt har genomförts. 11 pågår inom bygg- och masslogistik, vatten och avlopp, digitalisering, elektrifiering med mera.

Fördjupa dig i hållbar stadsutveckling

Nyheter, filmer, berättelser och visualiseringar från Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete.

Kompetensutveckling

Ett viktigt uppdrag i vårt hållbarhetsarbete är att på olika sätt bidra till att utveckla och sprida kunskap.

Dokument

Här finns dokument som rör mål och styrning, rapporter och redovisningar samt innovationsprojekt.

Ordlista

Grönytefaktor, sociotopytor, mobilitetsindex. Det är många ord att hålla reda på inom stadsutveckling. I ordlistan förklarar vi några av de oftast förekommande begreppen.

Stadens samspel med planeten

Reflow visar stadens samspel med både lokala och globala flöden av energi, vatten och material, med exempel från Norra Djurgårdsstaden. Fakta, grafik och små filmer berättar hur staden arbetar med att återanvända resurser och minska energianvändning för att sluta de olika kretsloppen.

Reflow bygger på ett forskningsprojekt där Stockholms stad och KTH kartlagt stadens flöden.