Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-06-05

Ökat medborgarengagemang för minskad klimatpåverkan

ElectriCITY Innovation har i Hammarby Sjöstad utvecklat en modell för medborgarinitiativ som bygger på ett gräsrotsperspektiv. Modellen – som bygger på forskning och erfarenheter inom sociologi, pedagogik, psykologi, teknik och ekonomi – har utvecklats för att engagera boende i Hammarby Sjöstad för att vilja vara delaktig i omställningen till ett hållbart samhälle.

Fokus har varit på energieffektivisering och aktivera fler bostadsrättsföreningar i miljöarbetet. Det har blivit ett bra exempel på hur medborgare och företag tillsammans kan medverka i klimatomställningen. Inom projektet har ett antal medborgardrivna aktiviteter genomförts i Norra Djurgårdsstaden med medborgare och lokala fastighetsägare.

Syfte och mål

Syfte med projektet är att vidareutveckla, dokumentera och skala upp Hammarby Sjöstads medborgarinitiativ och bidra till att stärka relationerna mellan invånarna i en stadsdel. Målet är att sprida metoden till andra stadsdelar genom samverkan och partnerskap med organisation från andra sektorer.

Resultat och erfarenheter

I Norra Djurgårdsstaden har det områdesspecifika behovet inventerats. Ett 10-tal bostadsrättsföreningar har medverkat från både de äldre och nyare delarna av Hjorthagen. Så kallade ”Eco-drive” har genomförts för olika byggnader för att identifiera potentialen att ytterligare energieffektivisera husen. En arbetsgrupp för att diskutera energieffektivisering startade.

En handbok har tagits fram som beskriver hur bostadsrättsföreningar kan engagera och organisera sig för att minska energi- och klimatpåverkan under den långsiktiga driften och förvaltningen av byggnaderna. En digital boendeplattform (Local Life) har utvecklats och testats för att underlätta kommunikationen mellan boende och lättare kunna jämföra sig, men även för att öka sammanhållningen mellan bostadsrättsföreningar.

En viktig effekt av projektet är att den medborgardrivna organisation som agerat projektledare, har fått möjlighet att pröva sin metod i en stadsdel med många likheter, men också olikheter när det gäller den mottagande organisationen. Det är en utmaning att engagera boende och bostadsrättföreningar.

Flera bilder på talare i nätverksträff i Gasverket.
Nätverksträff i Gasverket
Utdrag ur handbok för medborgardrivet klimatarbete.
Utdrag ur handbok för medborgardrivet klimatarbete, finns för nedladdning nedan.
Relaterade dokument och vidare läsning:

Extern webbplats: ElectriCITY Innovation

(Hammarby Sjöstad 2.0)

Extern webbplats: Plattform för resurseffektivitet

(LocalLife)