Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-02-13

RE3 - Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi

I Stockholmshems kvarter Hornslandet i etapp Norra 2, genomfördes ett forskningsprojekt tillsammans med 60 hushåll. Syftet var att bidra till en enklare och trivsammare vardag kopplat till återvinning, återbruk och delningsekonomi med hjälp av en app för grannskapet.

Resultaten var goda och de nya lösningarna bidrog till nöjdare boende, bättre återvinning och ett ökat hållbarhetsengagemang i kvarteret. Tillsammans med sopsugsleverantören Envac har nästa steg tagits i utvecklingen av en IoT-baserad digital infrastruktur som skalas upp till fler fastigheter i Norra Djurgårdsstaden.

Syfte och mål

Syftet var att undersöka om en lokal hållbarhetsapp kan bidra till ökat engagemang och trivsel kopplat till avfall och energi. 

Resultat och erfarenheter

För att bättre engagera de boende i avfallsfrågan testades ny teknologi som möjliggör återkoppling och visualiseringar av sortering och avfallsmängder på hushållsnivå tillsammans med boende. En innovation som möjliggjordes med hjälp av smarta mätare i sopsugssystemet. Återkopplingen kombinerades med olika beteendeinsatser och kampanjer med guider och tips, för att bidra till ett kollektivt engagemang och beteendeförändringar hos de boende. 

Utvecklingen innehåller bland annat den uppdaterade och förbättrade appen "Envac ReFlow", som med hjälp av data och information från sopsugen kan visualisera återvinning och avfallsflöden på ett sätt som förhoppningsvis ökar engagemang och kunskap om hur alla kan bidra till att förbättra miljön.

På energisidan testade projektet nya typer av återkopplingar och visualiseringar för elanvändning på hushållsnivå med testhushåll på KTH campus i Stockholm. Ett särskilt fokus var att testa om ett nytt ”paustimme”-koncept bättre kan engagera boende att minska elanvändningen under timmar då elnätet är högt belastat.

  • Deltagarna var vid projektets slut 15 % mer nöjda med avfallssystemet
  • Sorteringen i sopsugssystemet ökade med 48 %
  • Restavfallet hos projektdeltagarna minskade med i snitt 7 %
  • Driftstoppen i sopsugssystemet minskade med 55 % jämfört med tidigare år
  • Förbättrad social hållbarhet i form av ökad trivsel, samhörighet, grannskapsidentitet och tillit mellan deltagarna i projektet
  • Minskade topplaster för elanvändning med i snitt 63 % för de som deltog i de så kallade paustimmarna (en timme då elnätet är högt belastat)
  • Minskad elanvändning hos deltagarna med i snitt 7 %

Projektet har tagits vidare i Reduce Reuse Recycle Norra Djurgårdsstaden som syftar till att visa hur en ny typ av IoT-baserad infrastruktur för avfallsbranschen – återvinning, återbruk och delningsekonomi – kan skalas upp på stadsdelsnivå.

Vidare läsning:

FoU-projekt: Reduce, Reuse, Recycle

(Stockholm Vatten och Avfall)

Artikel: RE3, Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi

Extern webbplats: Envac Reflow