Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2023-06-08

LocalLife

En viktig aspekt i ett socialt hållbart samhälle är att öka det sociala kapitalet genom att skapa tillit, delaktighet och samhörighet i närområdet. Detta kan uppnås genom att öka kontaktytor och utbyte av information som underlättar vardagslivet samt skapar trygghet och samhörighet. En möjlighet är att använda sig av lokala, sociala nätverk, till exempel Facebookgrupper eller liknande. 

Projektet LocalLife är en kommunikationsplattform för boende i ett lokalsamhälle. Pilotprojekt har genomförts i Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden, Storsudret på södra Gotland och Ebbepark i Linköping.

Syfte och mål

Syftet var att bidra till en enklare, trivsammare och klimatsmartare vardag kopplat till återvinning, återbruk och delningsekonomi med hjälp av en app för grannskapet. 

Resultat och erfarenheter

Projektet började med en studie där fokusgrupper i Hammarby Sjöstad användes för att utveckla en kravspecifikation för tjänsten. Möjligheten att använda Facebookgrupper eller liknande system undersöktes. Resultatet blev att ett lokalt, socialt nätverk, och LocalLife skapades.

LocalLife ska bygga på tillit och har en policy som kräver att varje användare använder sitt riktiga namn och verifierar sin identitet. Genom LocalLife fås feedback från de boende, engagemanget kan öka kring miljöfrågor i stadsdelen samt att det är ett digitalt verktyg som underlättar kommunikationen.

Tjänsten är indelad i tre geografiska nivåer: bostadsrättsförening/fastighet, kvarter och lokalsamhälle.

Informationen finns i sju kategorier: allmänt, lokala evenemang, omröstningar, rekommendation, snyggt & tryggt, borttappat & upphittat samt bortskänkes & säljes. Varje lokalsamhälle kan även bilda egna grupper beroende på intresseområden, exempelvis löparklubb, nattvandrare eller bridgeklubb. Brådskande meddelanden vid fara kan hanteras som pushmeddelande eller via sms. Det kommer också att finnas möjlighet för myndigheter och kommuner samt lokala föreningar och företag att skapa konton för att sprida information. Pilotprojektet genomfördes i Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden, Storsudret på södra Gotland och Ebbepark, Linköping. I Norra Djurgårdsstaden har 500 personer anslutit sig och använder tjänsten. 

LocalLife togs vidare via utvecklingsprojektet RE3 och har landat i Reduce, Reuse, Recycle Norra Djurgårdsstaden som syftar till att visa hur en ny typ av IoT-baserad infrastruktur för avfallsbranschen - återvinning, återbruk och delningsekonom - kan skalas upp på stadsdelsnivå.

Vidare läsning:

Extern webbplats: LocalLife