Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2023-06-19

Smart City SRS

Syfte och mål

Syftet med Smart City SRS var att utveckla en öppen data- och integrationsplattform i kombination med realtidsanalys och feedbackprocesser. 

Resultat och erfarenheter

Smart City SRS integrerade och analyserade data från olika urbana sektorer, inklusive energi, vatten, avfall och transport för att ge realtidsfeedback till stadsplanerare, industrier, organisationer och medborgare, samt generera nya insikter och stödja bättre beslut. 

I projektet testades olika ansatser att kommunicera resultat från uppföljning av energi, avfalls- och trafikstatistik till användaren av stadsdelen för att bidra till ett förändrat beteende. En av slutsatserna var att man bör identifiera de boendes faktiska behov och kombinera hållbarhetsinformation med information som bidrar till att underlätta vardagen. För att testa denna ansats skapades en så kallad dashboard för de boende som en prototyp. Tankarna kring kommunikation gick vidare till projektet Citizen Communication Platform eller LocalLife.

Projektet var ett samarbetsprojekt som representerade medborgare, fastighetutvecklare, avfalls-, vatten- och energibolag samt förvaltningar för att möta visionen om realtidsfeedback beskrivet i Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsprogram.

Relaterade dokument och vidare läsning: