Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Här omvandlas industrimark till gröna och levande stadsmiljöer

I Norra Djurgårdsstaden testas och utvecklas innovativa helhetslösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan och en mer resurseffektiv stad.

Norra Djurgårdsstaden

Prisvinnande stadsutveckling

För sina innovativa och långsiktiga hållbarhetslösningar har Norra Djurgårdsstaden bland annat belönats med ROT-priset, Landskapsarkitekturpriset samt C40 Cities Awards.

Läs mer om stadsbyggnadsprojektet »
resultat på karta

Nyplanterade träd

En stor variation av träd stödjer biologisk mångfald och stärker ekologiska samband. Hittills har 600 träd planterats på allmän platsmark.

Utforska den interaktiva kartan »
nyheter

Hållbarhetsperspektiv

De ambitiösa hållbarhetsmålen för Norra Djurgårdsstaden kräver ny kunskap som utvecklas och delas med alla aktörer inom stadsutvecklingsprocessen.

Fördjupa dig inom hållbar stadsutveckling »
styrdokument

Hållbarhetsprogrammet

Hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden bygger på helhetssyn och långsiktighet i såväl planering som genomförande.

Läs hållbarhetsprogrammet (pdf) »
Hållbarhetsprogrammet Stockholm 2021
I fokus

Konstvandring

Upptäck offentlig konst i Norra Djurgårdsstaden. Vi har markerat två promenader som tar dig genom några av områdets offentliga konstverk, var och en med sin unika berättelse och sammanhang.

Utforska den offentliga konsten »
Innovation

En innovativ del av staden

Här drivs forskning och utveckling inom masslogistik, vatten & avlopp med mera.

Upptäck våra innovationsprojekt »
Kortfattat om norra djurgårdsstaden

Ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt

12 000 nya bostäder

35 000 arbetsplatser

60 markanvisade byggaktörer

Max 200 meter till park

895 MWh producerad solenergi 2022