Stockholm Royal Seaport

Sustainability Report

Klart
Pågående

Hittills har ca 6 970 boende flyttat in i 3 160 nya bostäder.

Utforska den interaktiva kartan »

11 innovationsprojekt pågår inom masslogistik, vatten & avlopp med mera.

Läs mer om kunskapsutvecklingen som visar vägen för hållbar stadsutveckling »

Hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden testas och utvecklas nya processer och lösningar för en mer och hållbar stadsutveckling. Här omvandlas tidigare industrimark till en grön och levande del av Stockholm med innovativa helhetslösningar som bidrar till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Resultat och uppföljning

Hållbarhetsarbetet vägleds av fem målområden.

Se resultaten »

Gasverkets reningshus fick ROT-priset 2021 då projektet visar föredömligt på hur tillvaratagandet av existerande värden kan leda till kvalitativa, långsiktiga och hållbara lösningar.

En levande stad »

Huvudgatan Jaktgatan och Lövängsgatan fick Landskapsarkitekturpriset 2019 med motiveringen att vi är vägledande genom att skapa rum för vegetation som ger sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar.

Naturens inverkan »

Norra Djurgårdsstaden tilldelades 2015 C40 Cities Awards i kategorin hållbar stadsdel - ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Se allt som hänt »