Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-07-03

Smarter Greener Cities

Det finns behov att samla in olika data för att bättre förstå förutsättningar för stadsgrönska så att den kan bidra till människors välbefinnande och biologisk mångfald. En väl förvaltad och fungerande grönblå infrastruktur bidrar till att ekosystemen blir motståndskraftigare mot störningar, som klimatförändringar.

Projektet pågår i tre år och är särskilt lämpat att genomföra i Norra Djurgårdsstaden med tanke på det strategiska arbete med vatten och grönska som görs i stadsplaneringen och möjligheten att jämföra olika miljöer och förutsättningar med varandra. Att projektet pågår över en längre tid gör det möjligt för forskarna att följa de gröna miljöerna över säsongsvariationer och hur de påverkas under olika väderförhållanden. Projektet är en del i ett nordiskt forskningssamarbete ”SMARTer Greener Cities” där även Helsingfors och Köpenhamn ingår.

Syfte och mål

Syftet med att samla in denna data i Norra Djurgårdsstaden är att bättre förstå hur stadsgrönska tillsammans med ny teknik kan stärka såväl människors välbefinnande som biologisk mångfald. En väl förvaltad och fungerande grönblå infrastruktur bidrar till att ekosystemen blir motståndskraftigare mot störningar, som exempelvis klimatförändringar.

Det övergripande syftet för Smarter Greener Cities är att utveckla och testa nya verktyg och processer som kombinerar sociala, ekologiska och teknologiska system (SETS) för att förbättra livet i staden. I Norra Djurgårdsstaden är det fokus på ekologiska-teknologiska kopplingar och interaktioner. De andra två pilotprojekten i Helsingfors och Köpenhamn har fokus på social-ekologisk (S-E) respektive social-teknisk (S-T) interaktion.

Resultat

Datainsamlingen sker med hjälp av 18 trådlösa väderstationer som finns i olika gröna miljöer i området, till exempel gårdar, torg, lekplatser, parker och gröna tak. Väderstationerna mäter så kallade atmosfäriska förhållanden som fuktighet, nederbörd, temperatur, vindhastighet och markfuktighet. Det blir därmed möjligt att i realtid följa ekosystemens förmåga att fungera som naturbaserade lösningar för motståndskraft och anpassning till klimatförändringar – data som kommer att göras tillgänglig för de boende och andra intresserade.

Vidare läsning och relaterade länkar:

Extern webbplats: Smarter Greener Cities