Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-02-13

Urban Harvest 2052 - Framtidsvision om stadens mat

Matproduktionen påverkar både miljö och klimat och har en nära koppling till andra samhällsviktiga frågor som medborgerliga rättigheter, urbana kretslopp och livskvalitet. Städer kan bidra till matförsörjningen när genom att använda odlingsytor på fasader och tak, i källare och bergrum, på flottar och under vattnet. Frågan om lokal matsäkerhet har ökat i betydelse och kommer förbli en allt viktigare global nyckelfråga under en lång tid framöver.

Inom Vinnovas utlysning Framtidsprototyper erbjöds framtidsforskare, innovatörer och kreatörer att skicka in skisser på framtidsscenarier och spekulativ design med syfte att skapa dialog kring hur vi tar oss an viktiga långsiktiga framtidsfrågor med hjälp av innovation.

Syfte

Syftet var att ta fram en framtidsprototyp för att trigga dialog kring hur vi ser på mat, vad och hur vi äter, var den odlas och hur maten distribueras år 2052.

Resultat

Under tre workshops togs det fram vision och underlag som omfattade:

  • Scenario som beskriver händelser och situationer som påverkar hur vi kan se på maten 2052.
  • Fem snacks för vad som kan tänkas ätas på en urban skördefestival år 2052.
  • Koncept för ”matkatedral” där odling av stadens grönsaker kommer att ske.
  • Utställningsmonter och broschyr för dialog och återkoppling.

Resultatet presenterades i form av en framtidsspaning kring en skördefest år 2052 på Gasverksdagen. Då presenterade en smakbit baserat på ett av recepten, en paviljong och skördedekorationer. Evenemanget blev en plats för samskapande och dialog.

Relaterade dokument och vidare läsning:

Extern webbplats: Urban Harvest 2052, slutrapportsida