Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Hållbar stadsutveckling

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. Det planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Hittills är cirka 3000 lägenheter färdigställda.

Projektfaser

Tidiga skeden
Planeras
Under byggnation
Färdigställt

Gasverket östra

Under planering

Gasverket Östra planeras för bostäder samt centrum- och kontorsändamål, ny bebyggelse tillskapas och gamla byggnader tas tillvara.

Byggstart: 2025

Färdigställt: 2026-2029

Totalt antal bostäder: 170

Kontor & handel: 34 000 m2

Södra Värtahamnen, norra delen

Under byggnation

Etapp Södra Värtahamnen ingår i utveckling av Värtahamnen som ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer 5 000 personer att bo och cirka 20 000 att arbeta när området är färdigställt. Här byggs 1 500 bostäder och 136 000 kommersiell yta. Södra Värtahamnen består av tre detaljplaner där den norra är en av dessa och som kommer innehålla kontor.

Byggstart: tidigast 2022

Färdigställt: 2026

Byggaktörer: 2

Kontor & handel: 110 000 m2

Södra Värtahamnen, södra delen

Under planering

Byggstart: tidigast 2027

Färdigställt: tidigast 2029

Byggaktörer: 13

Totalt antal bostäder: 900

Kontor & handel: 20 800 m2

Valparaiso

Under planering

Etapp Valparaiso är ett delområde i Värtahamnen som i framtiden ska innehålla kontor, kommersiella lokaler, infrastruktur och bostäder. I tidig planering omfattas cirka 200 bostäder och 130 000 kvm kommersiella lokaler

Byggstart: tidigast 2027

Färdigställt: tidigast 2033

Totalt antal bostäder: 200

Kontor & handel: 130 000 m2

Norra 2

Färdigställt

Etapp Norra 2 är den första etappen med hållbarhetskrav från start. Fördelningen av bostäderna är 60 % hyresrätter och 40 % bostadsrätter. I etappen finns också lokaler för service och en förskola.

Byggstart: 2014

Färdigställt: 2016-2017

Byggaktörer: 8

Totalt antal bostäder: 600

Cykelplatser: 120

Bilplatser (inkl. bilpool): 111

Västra

Färdigställt

Etapp Västra består av nio kvarter runt Storängstorget och två förskolor med åtta avdelningar. I etappen finns bl a en grodtunnel som underlättar för groddjur att röra sig igenom området. Hållbarhetsåtaganden i etappen var frivilliga.

Byggstart: 2012

Färdigställt: 2014-2017

Byggaktörer: 10

Totalt antal bostäder: 1 250

Cykelplatser: 178

Bilplatser (inkl. bilpool): 149

Elektriciteten

Under byggnation

I etapp Elektriciteten komprimeras det befintliga ställverket och ger plats till nya bostäder och verksamheter.

Byggstart: Bostäder: 2027 Ställverket: 2021

Färdigställt: 2029

Totalt antal bostäder: 190

Loudden

Tidiga skeden

Arbetet pågår med planprogram för etapp Loudden. Förutom bostäder och arbetsplatser är området tänkt att rymma handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker. Den första bebyggelsen beräknas påbörjas 2030.

Byggstart: 2030-2045

Färdigställt: 2032-2045

Totalt antal bostäder: 4 000

Brofästet

Färdigställt

Etapp Brofästet omfattar bostäder, lokaler i bottenplan och två förskolor.

Byggstart: 2016

Färdigställt: 2018-2020

Byggaktörer: 8

Totalt antal bostäder: 600

Cykelplatser: 194

Bilplatser (inkl. bilpool): 55

Kolkajen

Under planering

I etapp Kolkajen planeras för bostäder, förskolor, 11 000 kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena.

Byggstart: 2029

Färdigställt: 2030-2035

Totalt antal bostäder: 1 300

Södra Värtahamnen, mellandelen

Under planering

Byggstart: tidigast 2028

Färdigställt: tidigast 2030

Byggaktörer: 2

Totalt antal bostäder: 600

Kontor & handel: 6 000 m2

Gasverket västra

Under byggnation

Etapp Gasverket Västra omfattar del av Gasverket och innehåller bl a Gasklocka 1, Gasklocka 2, Bobergsskolan, förskolan Anna, Hjorthagshallen, Spårvägsmuseet, restauranger och kontor.

Byggstart: 2017 för Bobergsskolan

Färdigställt: 2019-2026

Byggaktörer: 6

Cykelplatser: 223

Bilplatser (inkl. bilpool): 19

Energihamnen

Under planering

Utvecklingen av etapp Energihamnen frigör mark för stadsutveckling och att energiproduktionen kan bli mer klimatsmart.

Byggaktörer: 3

Ropsten

Tidiga skeden

I Ropsten pågår just nu inget planarbete i väntan på att framtida trafiklösningar ska utredas. Markrening pågår.

Byggstart: 2027

Färdigställt: 2029-2030

Totalt antal bostäder: 650

Ängsbotten

Tidiga skeden

I etapp Ängsbotten planeras för bostäder, samt lokaler för kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik. I avvaktan på en ny detaljplan finns en tillfällig padelanläggning och skatepark på platsen.

Byggstart: tidigast 2026

Färdigställt: Cirka 2027/2028

Byggaktörer: 2

Totalt antal bostäder: 520

Starkströmmen

Under planering

I etapp Starkströmmen kommer två kontorshus att ersättas med ett nytt kontor, datacenter och elnätstation samt en driftdepå.

Byggstart: 2024

Färdigställt: 2026-2028

Byggaktörer: 3

Frihamnen

Tidiga skeden

Etapp Frihamnen kan i framtiden inrymma bostäder samt lokaler för kontor och service. Det pågår för närvarande inget aktivt planeringsarbete för Frihamnen.

Färdigställt: Cirka 2040-2050

Totalt antal bostäder: 2000

Kontor & handel: 50 000 m2

Gasklocka 3 & 4

Under planering

Där Gasklocka 4 tidigare stod planers för ett nytt bostadshus. Gasklocka 3 är planlagd för kulturändamål.

Byggstart: tidigast 2026

Byggaktörer: 1

Totalt antal bostäder: 320

Terrasskvarteren

Under planering

I etapp Terrasskvarteren planeras för 240 bostäder med verksamheter i bottenvåningarna. Kvarteren kopplar ihop och stärker kopplingar mellan Gasverket, Ropsten samt de nya och äldre delarna av Hjorthagen.

Byggstart: 2025

Byggaktörer: 2

Totalt antal bostäder: 240

Värtapiren

Färdigställt

Värtapiren har utökas med cirka 67 000 och Värtabassängen med 17 000. 1 200 meter ny kaj har anlagts. Totalt har piren fått fem färjelägen och en ny passagerarterminal.

Byggstart: 2013

Färdigställt: 2016

Byggaktörer: 1

Jackproppen

Färdigställt

Etapp Jackproppen består av bostäder, förskola med fyra avdelningar och en ny parklek.

Byggstart: 2019

Färdigställt: 2022

Byggaktörer: 2

Totalt antal bostäder: 54

Cykelplatser: 6

Norra 1

Färdigställt

I etapp Norra 1 finns bostäder, två förskolor med sju avdelningar och lokaler för handel. En fjärdedel av området är parkmark. Hållbarhetsåtaganden i etappen var frivilliga.

Byggstart: 2011

Färdigställt: 2012-2014

Byggaktörer: 10

Totalt antal bostäder: 670

Cykelplatser: 134

Bilplatser (inkl. bilpool): 86