Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

5-minutersstaden

På kartan kan du se hur långt det är att gå eller cykla till vardagsservice såsom skola, förskola, kollektivtrafik och livsmedelsbutiker.

Vardagsservice

Skola
Förskola
Livsmedelsbutik

Närhet till privat och offentlig service spelar stor roll för att skapa hållbara resmönster i Norra Djurgårdsstaden.

Skolor

Bobergsskolan F-7

Hjorthagens skola F-1

Förskolor

Det finns 10 förskolor i Norra Djurgårdsstaden

Livsmedelsbutiker

Det finns tre livsmedelsbutiker i Hjorthagen och en i Värtahamnen.

Farligt avfall & återbruk

Återbruk, återvinning och hantering av farligt avfall är en del av vardagslivet. Två gånger per år kommer den mobila återbruksstationen Pop-up Återbruk till Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden.

5 minuters resväg

Dra den blå knappnålen till en specifik plats på kartan för att se din 5-minutersstad.

till fots
på cykel