Stockholm Royal Seaport

Sustainability Report

Planterade träd

Under 2021 planterades 40 träd i Norra Djurgårdsstaden. Det är av stor vikt för området att få till en stor biologisk mångfald och ett vackert landskap. Vi har därför valt att berika området med fler trädsorter samtidigt som vi bevarar så mycket träd som möjligt, särskilt de gamla ekarna.

Planterade träd

Alder (Alnus)

Apple (Malus)

Beech (Fagus sylvatica)

Birch (Betula)

Bird cherry (Prunus padus)

Black locust (Robinia pseudoacacia)

Cherry (Prunus)

Chestnut (Castanea sativa)

Cigartree (Catalpa bignoides)

Cornelian cherry (Cornus mas)

European Ash (Fraxinus)

Goat willow (Salix caprea)

Golden chain tree (Laburnum x watereri)

Hazel (Corylus colurna)

Honey locust (Gleditisia triacanthos)

Japanese tree lilac (Syringa reticulata)

Katsura (Cercidiphyllum japonicum)

Linden (Tilia)

Magnolia (Magnolia)

Maple (Acer)

Oak (Quercus)

Oak (worthy of preservation) (Quercus robur)

Pear (Pyrus communis)

Pine (Pinus)

Plumleaf hawthorn (Crataegus x persimilis)

Rowan (Sorbus)

Sweetgum (Liquidambar styraciflua)

Thicket shadbush (Amelanchier)

Tulip tree (Lirodendron tulipifera)

Walnut (Juglans regia)

Variationen på träd bidrar till att öka den biologiska mångfalden och stärka de ekologiska spridningskorridorerna.

På kartan visas nyplanterade träd på allmän platsmark samt bevarade ekar.