Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Höga krav på byggaktörerna

I Norra Djurgårdsstaden ställs krav på byggaktörerna som kontinuerligt följs upp och utvecklas. Kraven rör bland annat antalet cykel- och bilplatser, grönska och energianvändning.

Samspel mellan solceller och gröna tak

Gröna tak
Solceller

Baserat på satelitbilder.

Solceller och gröna tak är en bra kombination då gröna tak bidrar till att sänka temperaturen och därmed öka effektiviteten av solcellerna.

hitta byggaktör: