Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Höga krav på byggaktörerna

I Norra Djurgårdsstaden ställs krav på byggaktörerna som kontinuerligt följs upp och utvecklas. Kraven rör bland annat antalet cykel- och bilplatser, grönska och energianvändning.

Energiprestanda bostäder

Klarar Norra Djurgårdsstadens (NDS) krav
Klarar BBR-krav (men ej NDS-krav)
Klarar ej BBR-krav

För att minska energianvändningen är alla nya byggnader lågenergihus. Energiberäkningar görs för alla skeden och efter att byggnaden varit i drift i två år följs uppmätta värden upp av Stockholms stad.

hitta byggaktör: