Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Webbinarium: Planering för minskad klimatpåverkan

Hur kan vi i tidiga skeden skapa förutsättningar för ett byggande med lägre klimatpåverkan? Vårens andra lunchseminarium hölls tisdagen den 16 maj med fokus på Norra Djurgårdsstadens arbete för att analysera och kartlägga klimatavtrycket för en av projektets detaljplaner, Kolkajen, och Svenska Bostäders arbete att minska klimatbelastningen av byggnader.

Stockholms stad har som mål att vara klimatpositivt till 2030 och fossilfritt till 2040, och en viktig del för att nå dit är att minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn. I stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden har vi beräknat och analyserat klimatavtrycket för en större detaljplan, Kolkajen.

Experter delade med sig av kunskap, erfarenheter, förutsättningar och resultat från arbetet, med fokus på hur man redan i tidiga skeden kan skapa förutsättningar för ett byggande med minskad klimatpåverkan.

Se nedan inspelning från seminariet.

Starttider, presentationer, talare

2:40

Maria Lennartsson, hållbarhetsstrateg, Stockholms stads exploateringskontor

Luc Pagés, arkitekt och ingenjör, Stockholms stads trafikkontor

23:20

Klas Bergholtz, hållbarhetsstrateg, Svenska Bostäder

36:20 Samtal och reflektioner

Föreläsare ovan samt Anton Tornkvist, stadsbyggnadsstrateg, Stockholms stads stadsbyggnadskontor

Fler seminarier

Artikel Publicerad: 2023-05-04 Uppdaterad: 2024-02-13