Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pop-up återbruk, mobil återbruksstation

Den mobila återbruksstationen Pop-up återbruk som utvecklats i Norra Djurgårdsstaden har blivit en succé som turnerar runt Stockholm på helger i april till och med oktober.

Förutom att bidra till ökad återvinning, har den även ökat förståelsen för konsumtionsmönster och miljöpåverkan och blivit en mötesplats för de boende.

I dag kastas alldeles för många saker som fortfarande fungerar och som kan användas och komma andra till glädje. Planerna på att etablera en återbruksstation fanns därför med redan tidigt i Norra Djurgårdsstaden. 

Skolbarn samlas vid pop-up återbruksstationen
Medskapande dialog kring återbruk
Medskapande process
Medskapande process
Test av mobilt återbruk
Test av mobilt återbruk
Pop-up återbruk på Storängstorget
Pop-up återbruk på Storängstorget

Innovationsupphandling

Exploateringskontoret och Stockholm Vatten och Avfall genomförde med stöd av Vinnova en innovationsupphandling om hur en återbruksstation skulle se ut. Två förslag fick finansiering att utveckla varsin prototyp. Ett av dessa var från White arkitekter, som föreslog tester med en mobil popup-lösning. Den andra lösningen handlade om ett permanent återbrukslösning som resulterade i återbrukshusen i Skärholmen och Järva.

Under fyra dagar 2015 ställdes tre containrar upp i Norra Djurgårdsstaden – en där boende lämnade in sina kläder, möbler och prylar de inte längre behöver, en där sakerna sorterades och eventuellt lagades och en där de boende kunde hämta för återbruk. En viktig del i testet var att ta reda på hur mycket av det som lämnades in som kunde användas igen. Testet blev en succé. Under de första dagarna besökte 4 000 personer den mobila återbruksstationen och mer än 70 procent av det som lämnats in kom till användning på nytt.

Permanenta tillfälliga återbruksstationer

Det lyckade testet ledde till att Stockholm Vatten och Avfall tog fram två egna uppsättningar permanenta mobila återbruksstationer i form av två plåtcontainrar – en mottagnings- och en återbrukscontainer. Under perioden april till oktober ställs Pop-up återbruk upp på ett 20-tal platser i staden i anslutning till gång- och cykelbanor för att undvika ökad biltrafik. Prylar som går till återvinning och återbruk får lämnas in, men även miljöfarligt avfall. En lastcykel går att låna om det är större prylar. Saker som framförallt återbrukas är kläder, leksaker, böcker, husgeråd samt mattor och mindre möbler.

Stockholm Vatten och Avfall har ett samarbete med återbruksentreprenörerna Stadsmissionen och Myrorna som har förtur på att ta hand om det som kan säljas i deras butiker. Besökare får ta med sig saker från fyndhörnan.

2023 hade Pop-up återbruk totalt 84 000 besökare i Stockholm på 24 olika platser och 95 000 prylar kom in, och 43 tonåterbrukades. Under 2023 kom Pop-up återbruk till Norra Djurgårdsstaden vid två tillfällen och besöktes av totalt 7 400 personer, 20 700 föremål bytte ägare och 3,1 ton gick till återbruk. Sedan 2017 har cirka 39 000 personer besökt Pop-up återbruk i Norra Djurgårdsstaden, 52 200 prylar har lämnats in och 14,7 ton har gått till återbruk.

Relaterade länkar:

Resultatbilaga: Avfallssystem

Extern webbplats: Mer om hur Pop-up återbruk funkar

(Stockholm Vatten och Avfall)

Artikel Publicerad: 2022-04-17 Uppdaterad: 2024-06-27