Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Ökad matproduktion i städer

Hur maten produceras är en avgörande del i den omställning vi behöver göra. Men hur ser förutsättningarna ut i Stockholms stad? Försörjningsgraden i Sverige som helhet är idag omkring 50%, i början av 1990-talet var den runt 75%. Frågan är hur städer kan bidra till självförsörjningen i framtiden – tillgången till ytor för matproduktion är avgörande för graden av vår framtida självförsörjning.

I oktober 2022, under Open House Stockholm, fick besökare i Gasverket en smak av framtiden: mat som skulle kunna odlas i stadsmiljö om 30 år. En framtidsspaning om en skördefest år 2052.

Vi vill på olika sätt öka vår förståelse för matproduktion i en urban miljö och hur det kan bidra till stadens kapacitet att producera mat. Vi arbetar med planeringsverktyget grönytefaktor för att se till att det finns tillräckligt med grönska när vi utvecklar området. I framtiden kanske vi använder en ”matytefaktor” efter samma mönster som för grönytefaktorn.

– I omställningen till mer resurseffektiva städer krävs förmågan att ta vara på det som finns lokalt. Utmaningen är att komma upp i tillräckliga volymer och på smarta sätt lösa de lokala kretsloppen vad gäller vatten, energi och växtnäring. Marken i Stockholm är dyr så vi behöver tänka nytt för att öka stadens lokala försörjningsgrad. Grönsaker och bär och kanske tom tropiska frukter går att odla i närområdet medan potatis och säd behöver andra ytor, förklarar Maria Lennartsson FoU-samordnar i Norra Djurgårdsstaden.

Stadens flöde mellan vatten, energi och näringsämnen visualiserat i fyra faser. Huset, avloppsystem, näringsfabrik, odling
Vatten, energi och näringsämnen i kretsslopp
Flödena mellan energi, vatten och näringsämnen mer detaljerat beskrivet
Mer detaljerat kretslopp

Det pågår olika utvecklingsprojekt för att undersöka matpotentialen. I ett av samarbetena Urban Harvest 2052, undersöktes förutsättningar för lokal och urban matproduktion genom en spekulativ designprocess. Under sommaren 2022 arrangerades workshops med representanter för näringslivet, universitet och intresseorganisationer från hela landet.

Närbild på en hand som håller i ett smakprov från en skördefest i form av en framtidsspaning från år 2052.
Smakprov från skördefesten
Människor på ett torg som lyssnar på en framtidsspekulation om vad vi äter och skördar år 2052
Workshop på Bobergstorget
Färgglad träkonstruktioner på Bobergstorget väntar på workshopdeltagare
Skördepaviljongen

En studie från 2019 kom fram till att ungefär 10% av grönsaksbehovet skulle kunna odlas i Stockholm, på industritak och liknande. Men i staden finns fler ytor än tak. Det finns både väggar och mörka utrymmen, och där har en helt ny industri börjat växa fram. Under perioden 2022 - 2025 deltar Stockholms stad i ett EU-projekt med syftet att studera hur synergierna mellan mat, vatten och energi ska kunna tas tillvara bättre. I Stockholm kommer en studie genomföras för att studera potentialen till både kommersiell och rekreativ odling i staden.

–Jag tror på att i större utsträckning än idag plantera ätbara växter i parker och grönområden. Det kan vara vackra odlingar, i stället för vackra blomsterbäddar. I staden finns ett stort intresse för odling som hänvisar tillbaka till vårt historiska kulturarv med koloniträdgårdar. De etablerades som ett sätt för människor i staden att kunna producera en del av sin egen mat. I det fanns både ett säkerhets- och ett socialt perspektiv. Ännu idag är koloniträdgårdar mycket populära, även om man kanske inte i första hand odlar potatis och bönor idag.

Odlingslådor som ett par tar hand om med Gasklockorna i bakgrunden
Ett barn och två kvinnor pysslar med lokala odlingslådor i Norra Djurgårdsstaden
Det finns 115 odlingslådor i området
Bihotell mot bobergs gamla staket
Bihotell

– Jag vet inte hur mycket mat vi kommer att kunna producera i staden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men utifrån ett socialt perspektiv tror jag att odling är jätteviktig. Det är viktigt att se hur mat odlas, se hur saker växer och att kunna plocka det odlade direkt från plantan, säger Maria Lennartsson avslutningsvis.

Relaterade länkar:

Artikel Publicerad: 2023-05-21 Uppdaterad: 2024-02-13